Krijesnice

Krijesnice su starija, predškolska skupina koja broji 20-tak djece.

Radi se na pripremi djece za školu i život, u godini prije polaska u osnovnu školu. Kroz zanimljive aktivnosti potiče se djetetov razvoj na svim razvojnim područjima. Do polaska u školu dijete bi trebalo ovladati svim osnovnim, kao i mnogim složenim motoričkim vještinama, vješto se služiti olovkom, škarama i priborom za jelo, usvojiti osnovne logičke operacije, glasovnu analizu i sintezu te time biti spremno za čitanje, pisanje i računanje.

Posebna pozornost posvećena je razvoju samostalnosti, stvaranju pozitivne slike o samome sebi i kvalitetnoj komunikaciji s vršnjacima i odraslima u djetetovoj okolini. U školu želimo poslati dijete koje je samostalno u neposrednoj brizi za sebe, koje preuzima manje odgovornosti, sposobno je za suradnju te može kontrolirati svoje ponašanje. Kao takvo bit će spremno za nove razvojne zadaće koje ga očekuju u razdoblju školskog djetinjstva.

 

krijesnice 01
krijesnice 02
krijesnice 03
krijesnice 04
krijesnice 05
krijesnice 06
krijesnice 07
krijesnice 08
krijesnice 09
krijesnice 10
krijesnice 11
krijesnice 12

www.strukturnifondovi.hr                   Europski socijalni fond

 

Sadržaj teksta na Internet stranici isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Mali prijatelji.